"...och ändå, om jag skall vara ärlig, hoppas jag fortfarande."

Three Brothers
De tre bröderna John, Max och Walter sommaren 1914. Bilden är tagen bara några dagar före det första världskrigets utbrott.

amazon.com

Det hela började som en detektivhistoria då författaren Torkel S Wächter för drygt tio år sedan hittade några flyttkartonger på vinden till sitt föräldrahem.

Längst ner i en av kartongerna låg en bunt gulnade brevkort, skrivna med gammal tysk skrivstil och omöjliga för författaren att tyda.

Det visade sig att brevkorten var skrivna av Wächters farföräldrar i Hamburg och skickade till hans far i Sverige under pågående världskrig.

I mars 2014 publicerades 32 Postkarten - Post aus Nazi-Deutschland och 32 Postcards - Last Post from Nazi Germany.

Mother, father and youngest son.


På den här webbplatsen publicerades alla de 32 brevkorten från och med den 29 mars 2010 till och med den 6 december 2011. Publiceringen skedde i ”simulerad realtid” – brevkorten laddades upp på server samma dag de skrevs men med 70-års fördröjning.

Till Brevkorten.